رطوبت سنج دیجیتال و دما سنج دیواری مدل 608-h2

دماسنج و رطوبت سنج دیواری قابلیت نصب محیطی داشته و مناسب جهت اندازه گیری رطوبت ، دما ، و نقطه شبنم محیط به صورت پیوسته است . در این رطوبت سنج میتوان با ست کردن آلارم در مواقعی که رطوبت یا دما از حد مشخصی بالاتر میرود آلارم به LED ایجاد شود همچنین ثبت مقادیر حداکثر و حداقل و محاسبه نقطه شبنم و ....

  • رنج رطوبت دو تا 98 درصد نسبی

    دقت مثبت و منفی یک دیجیت
  • رزولوشن دما یک دهم درجه
  • نوع پراب دما NTC