فلو سوئیچ پدالی یا پره ای

فلو سوئیچ ( flow switch or controller ) معرفی شده جهت مانیتور کردن و تشخیص بودن یا نبودن فلو در سیستم کاربرد فراوان میتواند داشته باشد.
فلو سوئیچهای سری V10 برای کار در شرایط سخت با ایزوله کامل بین قست خروجی ناحیه در تماس با فلو از استانداردهای بالائی جهت استفاده در صنعت برخوردار میباشد . اپراتور میتواند با توجه به خروجی مورد نیاز از سوئیج نرمال باز یا بسته استفاده کند.

  • دنده اتصال 1/2 اینچ
  • برنجی
  • قابلیت نصب بر روی لولهای یک دوم تا دو اینچ