لوازم اندازه گیری » دما سنج » ترمومتر لیزری ( دماسنج مادون قرمز)
ترمومتر لیزری یا دماسنج مادون قرم
Infrared Laser Thermometer

ترمومتر های لیزری با مکانیزم اندازه گیری در حقیقت تشعشعات مادون قرمز منتشر شده توسط جسم داغ را به صورت فتو ولتیک به مقادیر الکتریکی قابل اندازه گیری تبدیل و با کالیبره بر اساس امیسیویتی (emisivity) مواد مختلف قادر به اندازه گیری دما بدون نیاز به تماس با جسم داغ میباشند و در حال حاضر از سریعترین و کم هزینه ترین روش های اندازه گیری دما میباشند .

ترمومتر های لیزری معرفی شده از برند تفا آلمان و با کیفیت بالا و قیمت مناسب در رنج گسترده ای از دما موجود مبیاشند .