کلر سنج مایع

فوتومتر به طور مستقیم هفت تست استخر و چشمه آب معدنی را شامل می شود که شامل کلر آزاد، كلر کل، برم، pH، قلیایی، سختی کلسیم و سینوریک اسید است. فتومتری و کلر سنجی روشی آسان برای استفاده میباشد و شامل 100 تست TesTabs ® قرصهای معرف در هر فاکتور مورد آزمون در فویل سبک بسته بندی شده است.
کاربر با فشردن هر قرص را به یک لوله آزمایش ColorQ به آسانی بدون نیاز به باز کردن دستی بسته فویل میتواند تست را انجام دهد


محصولات پر طرفدار

ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189