اابزار دقيق » شیرهای صنعتی »عمل کننده » اکچوئتور پنوماتیک
اکچوئیتور یا محرک بادی (پنوماتیک)ساخت ایتالیا

اکچوئیتور مخصوص شیرهای ربع گرد ( بال ولو ، باترفلای ولو و ...)ساخت ایتالیا با گشتاورهای مختلف و در ورژن ضد انفجار مطابق اطلاعات فنی .