ابزار دقيق » مبدل » مبدل پنوماتیکی » مبدل آی تو پی فیلد مانت
مبدل آی تو پی الکتروپنوماتیکی فیلد مانت روزمونت 3311

مبدل الکتروپنوماتیکی فیشر مدل 3311 برای محیطهای خشن صنعتی به صورت فیلد مانت طراحی گردیده است. در این مدل سیگنال الکتریکی 4 تا 20 میلی آمپر به سیگنال پنوماتیکی 3 تا 15 پی اس آی تبدیل میشود . در بیشتر کاربردهای معمول از مبدل آی تو پی برای تبدیل سیگنال الکتریکی خروجی از کنترلر به یک سیگنال پنوماتیکی برای تحریک اکچوئیتور یا عمل کننده استفاده میشود .

  • سیگنال ورودی 4 تا 20 میلی آمپر
  • نحوه نصب :فیلد مانت
  • خروجی 3 تا 15 PSI
  • عملکرد مستقیم یا معکوس