ابزار دقيق »مبدل » مبدل فشار جریان» مبدل جریان به فشار
مبدل جریان به فشار

این مبدل جریان یا ولتاژ سیگنال ورودی را به صورت خطی به معادل فشاری آن 3 تا 15 پی اس ای تبدیل میکند . ترانسدیوسر آی تو پی برای کاربردهای مختلف صنعتی نصب در محل یا فیلد مانت در کنار اکچوئیتور و پوزیشنر طراحی گردیده است .

محصولات پر طرفدار

ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189