ابزار دقيق » دماسنج(ترمومتر) » ترمومتر لیزری یا تفنگی
ترمومتر لیزری یا تفنگی
Laser Gun Thermometer

 

ترمومتر لیزری تفنگیدماسنج مادون قرمز یا اصطلاحا لیزری و یا تفنگی دماسنجی است که دما را از بخشی از پرتوهای حرارتی اندازه گیری می کند ، که در فیزیک اطلاحا از تابش جسم سیاه نامیده می شود. در حقیقت از پرتو لیزری در این دماسنج برای کمک به دماسنج برای هدف گیری نقطه ای که دمای آن نقطه یا محدوده را استفاده میکنند به صورت تفنگ استفاده می شود که عامیانه به دماسنجهای تفنگی یا لیزری نامیده شده است و در عمل همان دماسنجهای غیر تماسی یا اینفرارد (مادون قرمز ) هستند که این توانایی خوبی در اندازه گیری دما از فاصله دارند . در عمل با دانستن میزان انرژی مادون قرمز ساطع شده توسط جسم و میزان انتشار آن حتی قادر به تشخیص دمای بدن با دقت خوبی هستند . دماسنجهای مادون قرمز زیر مجموعه دستگاههایی هستند که با نام "دماسنجهای تابش حرارتی" شناخته می شوند.
این ترمترها ، مخصوصا در نزدیکی دمای جانبی ممکن است در خواندن دما به خطا بیافتند که این به دلیل بازتاب از مواد داغتر میباشد و باید توجه به پارامترهای نظیر فاکتور D/S این تجهیز که قدرت زوم یا هدف گیری محدوده اندازه گیری را مشخص میکند داشت.

ترمومتر لیزری

محصولات پر طرفدار

ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189