ابزار دقيق » فشار »ترانسمتير فشار
ترانسميتر فشار KM11

فشار سنج مورد نظر با دقت نيم درصد از جنس استيل با محافظ لاستيكي ، مناسب جهت گازها و مايعات ميباشد . اين محصول در رنجهاي مختلف با قابليت انتخاب انواع واحد فشار را به كمك باتم هائي كه بر روي صفحه تعبيه گرديده دارد .از ديگر ويژگيهاي آن ميتوان به نگهداري مقدار ماكزيمم و مينيمم مقدار فشار در حافظه داخلي اشاره كرد.

  • رنجهاي مختلف
  • خروجي سيگنال 4 تا 20 ميلي آمپر
  • استينلس استيل
  • قيمت مناسب