ابزار دقيق » فشار سنج »فشار سنج آنالوگ » فشار سنج تفاضلی دیافراگمی
فشار سنج تفاضلی دیافراگمی
Differential Pressure gauge

فشار سنجهای تفاضلی یا دیفرانسیلی دیافراگمی تمام استیل با ساختاری محکم امکان اندازه گیری اختلاف فشار ناشی از گرفتگی فیلتر و یا هر گونه کاربرد صنعتی مورد نظر را فراهم میکند این نمونه فشار سنجها با مکانیزم دیافراگمی و جنس استیل از فشار استاتیک قابل توجهی برخوردار و مناسب برای کاربردهای صنعتی است .

  • رنج بین 160 میلی بار تا 25 بار
  • فشار استاتیک 100 تا 200 بار
  • کلاس دقت 1.6