ابزار دقيق » فشار » فشار سنج دیجیتال » کنترلر و ترانسیمتر فشار
فشارسنج ، کنترلر و ترانسمیتر فشار

نشاندهنده، کنترلر ، و ترانسمیتر فشار با دقت مثبت و منفی نیم درصد فول اسکیل ساخته شده از استیل 316 میباشد و برای شما امکان اندازه گیری کنترل وانتقال مقادیر فشار ، با دقت بالا برای بسیاری از کاربردهای صنعتی و تحاری را با قیمت بسیار مناسب فراهم خواهد ساخت .

  • دقت نیم درصد فول اسکیل
  • نشاندهنده دیجیتال 4 دیجیت
  • رنج دمائی منفی 10 تا 60 درجه
  • فشار تحمل دو برابر رنج
  • واحدهای فشاری بر حسب Psi , Bar , Mpa
  • کانکشن 1/4 NPT
    خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و NPN