ابزار دقيق » فلومتر » فلو سوئیچ » فلوسوئیچ پره ای
فلو سوئیچ پره ای

فلوسوئیچ های پره ای برای کنترل مقدار فلو در سایزهای مختلف لوله کاربرد دارند

  • استنلس استیل و یا برنجی
  • اتصال 1/2
  • قابلیت تنظیم نقطه سوئیچ
  • خروجی کنتاکت
فلو سوئیچ کوبولد