شیر برقی پنوماتیک 5/2 استاندارد نامور

شیر پنوماتیک برقی 5/2 با امکان برگشت هوا و فنر ساخت کمپانی هافنر با تغذیه درخواستی مناسب برای نصب بر اکچوئیتورهای پنوماتیک با استاندارد نامور در اتصالهای 1/4 و 1/2 اینچ